Izvještaj o radu za 2009. godinu
Index Naslova
Izvještaj o radu za 2009. godinu
UVOD
ZAKONSKA REGULATIVA
PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI
SOCIJALNA ZAŠTITA
ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA
ZAŠTITA PORODICA SA DJECOM
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
RAD NA PREVENCIJI I SPREČAVANJU NEGATIVNIH DRUŠTVENIH POJAVA
OSTALE AKTIVNOSTI
SARADNJA SA POJEDINIM SUBJEKTIMA
SARADNJA SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZAPOŠLJAVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA UPOSLENIKA
MATERIJALNO - TEHNIČKO JAČANJE I OPREMANJE CENTRA
KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH
ZAKLJUČAK
Sve stranice

UVOD

Centar za socijalni rad Tuzla, kao javna ustanova, tokom 2009. godine djelovao je u skladu sa važećim zakonskim rješenjima i prema vlastitim programskim opredjeljenjima, u veoma složenim socio-ekonomskim i drugim prilikama. Cjelokupna aktivnost  Centra odvijala se u uslovima provođenja restriktivnih mjera i nedostatka sredstava, ali  i pored toga Centar je u odnosu na 2008.godinu premašio plan svojih aktivnosti za više od 20 %. To je uslovljeno velikim pritiskom  građana, u stanju socijalne potrebe, da im se pomogne.

Tokom 2009. godine pokazalo se da je Tuzla, kao najveći grad i sjedište TK, imala specifične i posebno izražene socijalne i druge probleme  koje je JU Centar za socijalni rad Tuzla rješavao sa nedovoljnim brojem uposlenih stručnih radnika kao i umanjenim finansijskim sredstvima.

Uticaj  globalne  ekonomske krize doveo je do povećanja broja lica i porodica u stanju socijalne potrebe a takvo stanje je  proizvelo veće obraćanje Centru u prevazilaženju  teške situacije, odnosno došlo je do  većeg  broja zahtjeva za  jednokratne novčane pomoći i druge zakonom propisane vidove pomoći.

Poseban problem u radu Centra predstavljale su kategorije stanovništva koje ni po jednom važećem Zakonu o socijalnoj zaštiti nisu mogle ostvariti pravo ni na jedan oblik socijalne zaštite. To su, prije svega penzioneri, zatim radno sposobna lica koja su na evidenciji nezaposlenih lica, radnici koji su zaposleni ali bez materijalnih primanja, oboljeli iz ovih kategorija kojima su potrebna stalna sredstva za liječenje i drugi. Kao drugi veliki problem koji je došao do izražaja tokom 2009. godine jeste nemogućnost dosljednje primjene važećih zakona zbog nedosljedne socijalne politike Vlada F/BiH i TK.

Uz velike napore uposlenih, dobru organizaciju rada i druge ogromne napore, Centar za socijalni rad Tuzla je tokom 2009. godine, bez obzira na sve probleme i prepreke, postigao ogromne rezultate. Oni su vidljivi u svim oblastima socijalne i dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, u radu na prevenciji i sprečavanju negativnih društvenih pojava (maloljetnička delikvencija, nasilje u porodici, trgovina ljudima, skitnja i prosjačenje), u zaštiti braka i porodice i u svim drugim oblastima.