SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I PORODICU

JU Centar za socijalni rad

Tuzla

Tuzla, 12.11.2012. godineS A O P Š T E NJ E

Nakon  odobrenih sredstava od Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, Centar za socijalni rad Tuzla počinje sa realizacijom projekta „Savjetovalište za brak i porodicu“.

Zbog promjene u društvu, tranzicije, ekonomske krize i migracije stanovništva, sve veći broj porodica je u krizi i prepuštene su same sebi. Posljedice porodičnih  kriza su povećan broj razvoda brakova, disfunkcija porodice kao osnovne ćelije društva, sve veći broj djece koja žive u nepotpunoj porodice, porodično nasilje, porast broja djece koja dolaze u sukob sa zakonom, kao i zloupotreba opojnih sredstava od strane djece i odraslih.

Uspostavljanjem  rada Savjetovališta za brak i porodicu u okviru Centra za socijalni rad Tuzla pružiće se novi oblik  socijalne zaštite koji će omogućiti  sticanje znanja i vještina koje pozitivno utiču na odnose među partnerima, kao i na odnose unutar porodice.

Savjetovalište  će  takođe omogućiti  budućim bračnim partnerima da se pripreme za brak i steknu potrebna znanja i vještine iz oblasti partnerskih odnosa, komunikacije, nenasilnog rješavanja konflikata, te da se pripreme za kvalitetno roditeljstvo.

Savjetovalište će raditi utorkom i četvrtkom  od 15,00 do 19,00 sati. Pozivaju se  zainteresirani   da se prijave telefon  Savjetovalištva  broj: 061/859-604 ; ili 035/266-592.

Centar za socijalni rad Tuzla