O nama
50 GODINA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

Centar za socijalni rad Tuzla osnovan je Odlukom Narodnog odbora opštine Tuzla 30.marta 1959. godine a  počeo je  sa radom polovinom aprila te iste godine.


Počelo se sa  tri čovjeka  i obavljenjem najnužnijih poslova, a već 1961. godine  otvara se Savjetovalište za  predbračna i bračna pitanja u kojem  su pored radnika Centra angažovani i ljekari (neuropsihijatar i ginekolog).Osim toga  u sklopu Centra nalazilo se i Prihvatilište  za djecu i omladinu sa poremećajima u ponašanju, a kao poseban oblik pomoći starim i iznemoglim licima formirana je društvena kuhinja.

Kvalitetan napredak u regulisanju statusa Centra  dao je  Zakon  o socijalnoj zaštiti u BIH donesen 1971. godine. Tada su iz nadležnosti organa uprave društveno-političke zajednice preneseni upravni poslovi i rješavanje o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite (starateljstvo,odnos roditelja i djece,usvojenja, rješavanja o pravima civilnih žrtava rata, pravo na novčanu pomoć članovima porodica na obaveznoj vojnoj službi).


Pročitaj više...