Prava
prava
 • stalna novčana socijalna pomoć                                                            
 • jednokratna  pomoći
 • novčana pomoć za nezaposlene žene porodilje za prehranu djeteta
 • naknada plate ženama-porodiljama
 • naknade licima sa invaliditetom
 • naknada za tuđu pomoć i njegu
 • uvećani dodatak na djecu
 • dodatak za djecu nezaposlenih roditelja
 • invalidnine CŽR-a
 • smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu
 • smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite
 • pomoć nezaposlenim ženama porodiljama
 • regulisanje starateljstva


Pročitaj više...