JU "Centar za socijalni rad" Tuzla

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita usmjerena na osiguranje socijalne sigurnosti građana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe na nivou Grada Tuzla

Image

Obavještenja

Na našoj stranici pratite obavještenja, javne pozive, novosti kao i sve ostale stvari vezane za rad ustanove.