Kozaračka, 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina.
Telefon: +387 35 36 90 10
Fax: +387 35 36 90 35
email: info@csrtuzla.ba

 

 

RADNO VRIJEME

Svakim radnim danom od:

7:00 - 15:30

Rad sa strankama od:

7:00 - 14:00