EVIDENTIRANJE ROMA

Na osnovu Odluke o sadržaju i načinu provođenja programa evidentiranja i načina uspostave baze podataka o Romima u BiH („Sl.glasnik BiH“ br.55/09) u toku novembra i decembra  obavljeno je evidentiranje i uspostava baze podataka o Romima u BiH. U tu svrhu formiran je operativni tim za područje Tuzlanskog kantona .Članovi operativnog tima  iz Centra za socijalni rad Tuzla bile su diplomirane socijalne radnice Begović Mufida i Bajrić Subhija.


Provođenje projekta evidentiranja organizovali su: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Swedish International Development Cooperation Agency, UNHCR, Schverizerische Eidgenossenschaft i Gouvernment of Liechtenstein, kao i  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.


Evidentiranja su izvršili zaposlenici Centra za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona  u saradnji sa romskim aktivistima koji su zajedno činili operativni tim za svaku općinu.


Evidentiranje Roma, započelo je 23. novembra 2009. godine  a  završeno u decembru mjesecu do kada  su prikupljeni podaci koji govore o potrebama romskih porodica i načinu ostvarivanja osnovnih prava.Evidentiranje  ima za cilj ekasniji i lakši način ostvarivanja prava na bolje uslove stanovanja, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i pristup ličnim dokumentima romske populacije.