Razmatranje nacrta federalnog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

Biro za ljudska prava Tuzla u ponedjeljak, 8. februara u motelu „Royal“ u Tuzli  organizovao je  okrugli sto na kojem je  razmatran nacrt federalnog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Okrugli sto je  realizovan u okviru projekta koji podržava USAID Projekat razvoja sektora pravosuđa II (JSDP II).

Uvodničar na okruglom stolu  bio je  Šesenam Ćosić, glavni kantonalni tužilac, a moderator Izudin Šarić, šef odjela za informisanje MUP TK.
Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici ministarstva za rad i socijalnu politiku, ministarstva pravosuđa, pravnog i filozofskog fakulteta, pravosuđa, centara za socijalni rad,direktori disciplinskih centara iz Tuzle i Sarajeva, poslanici u Federalnom parlamentu i mnogi drugi. 

Biro za ljudska prava Tuzla se više od četiri godine bavi pitanjem maloljetničkog prestupništva u BiH, te ovaj projekat predstavlja nastavak i proširenje dugogodišnjeg rada organizacije na doprinosu sistemskom rješavanju ove problematike u BiH. Cilj projekta je uključiti se u proces donošenja ovog Zakona na entitetskim nivoima i dati doprinos unapređenju maloljetničkog pravosuđa u BiH..

Vlada Federacije BiH je u decembru 2009. nacrt Zakona uputila u parlamentarnu proceduru, te ovaj period smatramo značajnim da preporuke profesionalaca, koji se svakodnevno bave ovom problematikom, uputimo prema relevatnim akterima u FBiH.

Obzirom da se radi o vrlo važnom Zakonu, koji je dio reforme maloljetničkog krivičnog prava u BIH i njegovog usklađivanja sa najvišim evropskim standardima, učesnici su dali svoj  doprinos, i diskusije su  rezultirale  konkretnim i korisnim zaključcima.