Mjesečno lično novčano primanje

Potrebna dokumentacija:

Mjesečno lično novčano primanje

  1. Izvod iz Matične knjige rođenih
  2. Kopija lične karte
  3. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)
  4. Uvjerenje iz Udruženja žena žrtava rata ili Udruženja Medica Zenica ili Hrvatske udruge logoraša i domovinskog rata u BiH ili Saveza logoraša u BiH o utvrđenom statusu
  5. Medicinska dokumentacija
  6. Broj tekućeg računa
  7. Uvjerenje od Službe za boračko-invalidsku zaštitu

 


Štampa   E-mail