Porodična invalidnina

Potrebna dokumentacija:

Porodična invalidnina

 1. Kopija LK - ovjerena
 2. Prijavnica o prebivalištu
 3. Potvrda  o smrti
 4. Izvod iz matične knjige umrlih
 5. Izvod iz matične knjige vjenčanih za supružnike
 6. Izvod iz matične knjige rođenih za djecu
 7. Potvrda o redovnom školovanju u tekućoj školskoj god. (za djecu od 15 – 25 god.)
 8. Izvod iz matične knjige rođenih za udovicu/udovca civilne žrtve rata ne starije od 6 mjeseci
 9. Poresko uvjerenje
 10. Uvjerenje službe za BIZ Općine Tuzla
 11. Kopija tekućeg računa otvorenog u banci po vlastitom izboru
 12. Kućna lista
 13. Uvjerenje PIO
 14. Potvrda Federalne komisije za nestale osobe ako se radi o nestaloj osobi
 15. Potvrda od Civilne zaštite ili od MUP-a o smrti

Štampa   E-mail