Uvećani dodatak na djecu

Potrebna dokumentacija:

Uvećani dodatak na djecu

  1. Zahtjev
  2. Izvod iz matične knjige rodjenih za dijete
  3. Nalaz ljekara o uspostavljenoj dijagnozi

 


Štampa   E-mail