Smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu

Potrebna dokumentacija:

Smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu

  1. Zahtjev
  2. Izvod iz Matične knjige rođenih
  3. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO.boračko-invalidske zaštite, poljopri

vredne djelatnosti)

  1. Uvjerenje o redovnom školovanju(za djecu stariju od 15 godina)
  2. Kopija lične karte (za odrasle)
  3. Ljekarsko uvjerenje