Edukativni seminar „Nasilje u porodici -prevencija kroz multidisciplinarnu saradnju“

U organizaciji  Udruženja građana  „Vive žene“ u aprilu i oktobru  na Zlači su održani  edukativni seminari na temu „Nasilje u porodici“-prevencija kroz multidisciplinarnu saradnju“  .Seminaru su prisustvovali  socijalni radnici  i pedegaog-psiholog iz Centra za socijalni rad Tuzla i svi su uspješno  završili edukaciju.

Na oba  dijela seminara su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnici policijskih uprava , zdravstvenih institucija.Nažalost , seminaru se nisu odazvali predstavnici pravosudnih organa i predstavnici medija.

Svi učesnici seminara dali  su  svoj kreativan doprinos  naporima da se povežu sve relevantne institucije koje se bave ovim problemom a u cilju potpisivanja Protokola o postupanju u slučajevima prijavljenog nasilja u porodici .Planirano  je da se do kraja godine potpiše Protokol o postupanju u slučajevima prijavljenog nasilja u porodici a   potpisaće ga Centri za socijalni rad, Policija ,pravosudna tijela  i zdravstvene ustanove kao i nevladina organizacija „Vive žene“.

Učesnici seminara su zaključili da je u narednom periodu  potrebno zalagati se za osvješčivanje problema nasilja u porodici kao  i povezivanje u mrežu saradnje svih institucija  koje su nadležne za rješavanje ovog  problema.