Seminar u Neumu

U Neumu je održana Naučna konferencija „Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini „

U Neumu je u u Hotelu „Zenit“  od 22.do 24.oktobra 2009. godine  u  organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Fakulteta društvenih nauka Univerziteta  Geteborg,  održana naučna Konferencija na temu „Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini , uloga i značaj supervizije i menadžmenta“.,

Pokrovitelji  konferencije  su bili Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike srpske a  finansijer  je bila Švedska agencija za međunarodnu razvojnu sradnjiu -Sida.

Uz učešće  oko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine,   Švedske i  predavača  iz Slovenije, Hrvatske ,Srbije  te  Bosne i Hercegovine  Neum je   tri dana  bio mjesto gdje su se razmatrale teme  iz oblasti socijalnog rada, supervizije i menadžmenta , održavali okrugli stolovi i radionice  i gdje   se  razgovaralo  o mnogim temama iz oblasti socijalnog rada i može se reći da nije bilo segmenta socijalnog rada   kojeg  se  učesnici Konferencije  u svom radu nisu dotakli.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici  Centra, Begović Mufida ,dipl.socijalni radnik i direktorica Sonja Brčinović.